wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 11
autor: Delete
TALUSKOŚĆ SKOKOWA
Head of right or left talusGłowa kości skokowej prawej lub lewej
Neck of right or left talusSzyjka kości skokowej prawej lub lewej
Body of right or left talusTrzon kości skokowej prawej lub lewej
Trochlea of right or left talusBloczek kości skokowej prawej lub lewej
Lateral process of right or left talusWyrostek boczny kości skokowej prawej lub lewej
Posterior calcanean articular surface of right or left talusPowierzchnia stawowa piętowa tylna kości skokowej prawej lub lewej
Groove of right or left talusBruzda kości skokowej prawej lub lewej
Middle calcanean articular surface of right or left talusPowierzchnia stawowa piętowa środkowa kości skokowej prawej lub lewej
Anterior calcanean articular surface of right or left talusPowierzchnia stawowa piętowa przednia kości skokowej prawej lub lewej
Navicular articular surface of right or left talusPowierzchnia stawowa łódkowa kości skokowej prawej lub lewej
Posterior process of right or left talusWyrostek tylny kości skokowej prawej lub lewej
Groove for tendon of flexor hallucis longus of right or left talusBruzda ścięgna mięśnia zginacza długiego palucha kości skokowej prawej lub lewej
CALCANEUSKOŚĆ PIĘTOWA
Medial process od calcaneal tuberosity of right or left calcaneusWyrostek przyśrodkowy guza piętowego kości piętowej prawej lub lewej
Lateral process od calcaneal tuberosity of right or left calcaneusWyrostek boczny guza piętowego kości piętowej prawej lub lewej
Calcaneal tubercle of right or left calcaneusGuzek piętowy kości piętowej prawej lub lewej
Fibular trochlea of right or left calcaneusBloczek strzałkowy kości piętowej prawej lub lewej
Sustenaculum tali of right or left calcaneusPodpórka skokowa kości piętowej prawej lub lewej
Groove for tendon of flexor hallucis longus of right or left calcaneusBruzda ścięgna mięśnia zginacza długiego palucha kości piętowej prawej lub lewej
Right or left calcaneal grooveBruzda kości piętowej prawej lub lewej
Posterior talar articular surface of right or left calcaneusPowierzchnia stawowa skokowa tylna kości piętowej prawej lub lewej
Middle talar articular surface of right or left calcaneusPowierzchnia stawowa skokowa środkowa kości piętowej prawej lub lewej