wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNY KOŚCI I MIĘŚNIE 12
autor: Delete
Anterior talar articular surface of right or left calcaneusPowierzchnia stawowa skokowa przednia kości piętowej prawej lub lewej
Groove for tendon of fibularis longus of right or left calcaneusBruzda ścięgna mięśnia strzałkowego długiego kości piętowej prawej lub lewej
Articular surface for cuboid of right or left calcaneusPowierzchnia stawowa sześcienna kości piętowej prawej lub lewej
NacvicularKość łódkowata
Medial cuneiformKość klinowata przyśrodkowa
Intermediate cuneiformKość klinowata pośrednia
Lateral cuneiformKość klinowata boczna
Cuboid. Kość sześcienna
Head, shaft and base of metatarsal boneGłowa, trzon i podstawa kości śródstopia
MUSCLES OF THE LOWER LIMBMIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ
Right or left iliopsoas muscleMięsień biodrowo-lędźwiowy prawy lub lewy
Right or left psoas major muscleMięsień lędźwiowy wiekszy prawy lub lewy
Right or left iliacus muscleMięsień biodrowy prawy lub lewy
Right or left gluteus maximus muscleMięsień pośladkowy wielki prawy lub lewy
Right or left gluteus medius muscleMięsień pośladkowy średni prawy lub lewy
Right or left gluteus minimus muscleMięsień pośladkowy mały prawy lub lewy
Right or left piriformis muscleMięsień gruszkowaty prawy lub lewy
Right or left tensor fasciae latae muscleMięsień napinający powięź szeroką prawy lub lewy
Right or left rectus femoris muscleMięsień prosty uda prawy lub lewy
Medial head of right or left quadriceps femoris muscle (right or left vastus medialis muscle)Głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego uda prawego lub lewego (Mięsień obszerny przyśrodko
Intermediate head of right or left quadriceps femoris muscle (right or left vastus intermedius musclGłowa pośrednia mięśnia czworogłowego uda prawego lub lewego (Mięsień obszerny pośredni praw
Lateral head of right or left quadriceps femoris muscle (right or left vastus lateralis muscle)Głowa boczna mięśnia czworogłowego uda prawego lub lewego (Mięsień obszerny boczny prawy lub l
Right or left sartorius muscleMięsień krawiecki prawy lub lewy
Right or left pectineus muscleMięsień grzebieniowy prawy lub lewy
Right or left adductor longus muscleMięsień przywodziciel długi prawy lub lewy