wordki.pl - nauka słówek
zagrożenia i ochrona środowiska
autor: kropaa
acid rainkwaśny deszcz
aerosolaerozol
atmosphereatmosfera
biodegradableulegające biodegradacji
car exhaust fumesspaliny
carbon dioxidedwutlenek węgla
climate changezmiana klimatu
coalwęgiel
conservationochrona przyrody/środowiska
consumerismkonsumpcjonizm
consumptionkonsumpcja
deforastationwylesienie, deforestacja
disposablejednorazowego użytku
endangered specieszagrożone gatunki
energy-savingenergooszczędny
environmentśrodowisko naturalne
environmentaldotyczący środowiska
environmentalistekolog
extinctwymarły (o gatunku)
extinctionwyginięcie, wymarcie
in danger of extinctionzagrożony wyginięciem1
fall in temperaturespadek temeratury
global warmingglobalne ocieplenie
gravitygrawitacja
greenhouse effectefekt cieplarniany
habitatsiedlisko
heatgorąco,ciepło
industryprzemysł
landfill/dumpwysypisko śmieci
leadołów
litterśmieci
natural resourceszasoby naturalne
oil spillwyciek ropy
organicorganiczny, naturalny
overfishingnadmierny połów ryb
overpopulationprzeludnienie
ozone layerpowłoka ozonowa
hole in the ozone layerdziura ozonowa
ozone-friendlybezpieczny dla powłoki ozonowej
petrolbenzyna
unleaded petrolbenzyna bezołowiowa
polar ice cappodbiegunowa czapa lodowa
pollutionzanieczyszczenie
air pollutionzanieczyszczenie powietrza
soil pollutionzanieczyszczenie gleby
water pollutionzanieczyszczenie wody
protected speciesgatunki chronione
rainforestlas deszcowy
recyclingrecykling
rise in temperaturewzrost temperatury
smogsmog
steampara
sustainablenienaruszający równowagi ekologicznej
sustainable developmentzrównoważony rozwój
unsustainablenaruszający równowagę ekologiczną
tidalpływowy
tideprzypływ, odpływ
ultra-violet radiationpromieniowanie ultrafioletowe
wastemarnować
wildlifedzika przyroda
absorbwchłaniać
burnpalić, spalać
enableumożliwiać
generatewytwarzać
melttopnieć
pollutezanieczyszczać
protectchronić
recycleponownie przetwarzać
saveoszczędzać
sustainpodtrzymywać, utrzymywać
at risk of extinctionzagrożony wymarciem
become extinctwymierać
burn rubbishpalić śmieci
cut down forestswycinać lasy
damage the environmentniszczyć środowisko
destroy resourcesniszczyć zasoby
environmentally friendly productsprodukty ekologiczne
generate CO2wytwarzać dwutlenek węgla
harm the environmentszkodzić środowisku
harmful to the environmentszkodliwy dla środowiska
leave the water runningzostawić odkręcony kran
on the brink of extinctionna granicy wymarcia
pass through the atmosphereprzenikać przez atmosferę
pick up litter/clean up littersprzątać śmieci
point sth outzwrócić uwagę na
prevent global warmingzapobiegać globalnemu ociepleniu
protect the environmentchronić środowisko naturalne
protect wildlifechronić dziką przyrodę
reduce the emissions of greenhouse gaseszmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
save energyoszczędzać energię
save wateroszczędzać wodę
sort rubbishsegregować śmieci
throw sth outwyrzucić coś
turn off the lightwyłączyć światło
waste energymarnować energię
waste resourcesmarnować zasoby