wordki.pl - nauka słówek
Vocabulary part 3
autor: Wjolaa
ASPIREdążyć do, piąć się
CRAVE STHPragnąć, tęsknić za czymś, błagać,
HANKER AFTER STHZatęsknić, westchnąć do, stęsknić się za
YEARN FOR STHTęsknić za kimś / czymś, współczuć
BE BLIND TONie zauważyć, być ślepym
BE IGNORANT OFNie wiedzieć o czymś
BE UNACQUAINTED WITHNie znający czegoś, niezorientowany
BE UNINITIATED INniewtajemniczony
(NO) APPRECIATION OFWyrazy uznania, uznanie, zrozumienie wartości czegoś
HAVE / FEEL AFFINITY WITHPokrewieństwo, powinowactwo
(NO) REGARD FOROdnoszenie szacunku
SENSITIVITY TOWARDSWrażliwość na
PROVE YOURSELFUdowodnić sobie
ESTABLISH YOURSELF asUstabilizować się
VINDICATEzwindykować
VERIFYsprawdzić
A PROVISIONAL ARRANGEMENT / PLANUmowa przejściowa
A CONDITIONAL OFFEROferta warunkowa
AN INDEFINITECzas nieokreślony
INDETERMINATEniezależny
SOLID ( PERIOD )Stały, trwały, rzetelny
CONSTANTciągły
INCESSANTNieustanny, bezustanny, nieprzerwany,
PERPETUALWieczny, wieczysty, ciągły, nieustanny, permanentny
AS YETNa razie
THESE DAYSw dzisiejszych czasach
SO LONGtak długo
JUST NOWWłaśnie, dopiero co
SIGH WITHZ westchnieniem
GASPŁapanie tchu, łapać powietrze z trudem, zapierać dech z wrażenia, sapać
PANTZiać, dyszeć, mieć zadyszkę
BLOW OUTZdmuchać, wydmuchać
TAKE THE VIEWTwierdzić, uznawać, uważać
OUTLOOK ON STHPogląd, perspektywy
BE OF THE BELIEFMieć przekonanie
BE OF THE OPINIONByć zdania
A FLICKER ( OF EMOTION )Mgnienie, migotanie, zamigać
GLEAM IN AN EYEBłysk w oku
WINKPuścić oczko, mrugnąć (porozumiewawczo)
FLASH OF INSPIRATIONPrzebłysk inspiracji
REST ONPolegać na
STEM FROMWynikać z
COUNT ONLiczyć na
DERIVE FROMWedług wszelkiego prawdopodobieństwa
IN ALL PROBABILITYBardzo prawdopodobne, że
THE ODDS AREszanse na coś, są...
THE CHANCES AREszanse na coś, są...
IN PROSPECTW perspektywie
HOARSEOchrypły, chropowaty
RAUCOUS VOICE / LAUGHTEROchrypły, rechotliwy, charkotliwy
GRATING VOICESkrzypiący głos, zgrzytanie
SHRILL VOICE ( cry )Przenikliwy, piskliwy
HURT SOMEONE’S FEELINGSZranić czyjeś uczucia
HARM STHWyrządzić krzywdę , skaleczyć
WOUND SBOkaleczyć, zranić
UPSET SBzasmucić
FALL APARTRozpaść się, lec w gruzach,
FALL THROUGHNie dojść do skutku
FALL AWAYodpaść
FALL OUT WITHPokłócić się z
BY FARO wiele
VASTLYBardzo, ogromnie, kolosalnie
A LONG WAY FROMDaleko od
EXTENSIVELYobszernie
AT THE HEIGHT OF YOUR fame, powerU szczytu, w środku
HIGH POINTPunkt kulminacyjny
AT THE TOP OF YOUR PROFESSIONNa szczycie swojej kariery
DEBATABLEsporny
ARGUMENTATIVERzeczowy, lubiący dyskutować
QUARRELSOMEkłótliwy
A MOOT POINTSprawa sporna, kwestia sporna, dyskusyjna
IN A TEARING HURRYW pośpiechu
DASH SOMEWHEREPędzić gdzieś
RACEGonić, pędzić
RUSHPośpiech, gnać, przynaglać, gazować
Changes OUT OFF ALL RECOGNITIONNie do poznania
IDENTIFICATIONUtożsamienie, identyfikacja
IN MY RECOLLECTIONW moim wspomnieniu
HAVE FAMILIARITY WITHZapoznać się z
SPELL STH OUT TO / FORprzeliterować
FIGURE STH OUTRozgryźć, wykombinować, zorientować się
CLEAR STH UPwyjaśnić
STAND OUT FROMWyróżniać się z / od, różnić się
PART COMPANY ( with/from )Rozstać się z kimś, zerwać stosunki, kontakty a kimś
SPLIT UP WITHRozstać się z kimś
BE SEPARATED FROMOddzielić od
BREAK UP WITHZerwać z
PAY / DON’T PAY TO DOOpłacać się / nie opłacać się
BENEFITkorzyść
ADVANTAGEKorzyść, zaleta
PROFIT FROM(Czerpać) korzyści z
AGAINST YOUR WILLWbrew swojej woli
HAVE NO DESIRE TO DONie mieć ochoty
HAVE A PREFERENCEMieć preferencje, woleć
RARE OCCASIONSRzadkie okazje
SCARCENiewystarczający, deficytowy
ABNORMALnieprawidłowy
SELDOMrzadki