wordki.pl - nauka słówek
review 6
autor: ulek0102
as a rulez reguły
clearlywyraźnie
especiallyszczególnie
in additiondodatkowo
in particularzwłaszcza
obviouslyoczywiście
on the wholeogólnie
that is to sayto znaczy
thereforedlatego
to sum uppodsumowując
any other businesswolne wnioski
approving the minuteszatwierdzić protokół
close the meetingzamknąć spotkanie
getting side-trackedzbaczyć z tematu
introduce the first itemprzedstawić pierwszy element
stick to the agendatrzymać się porządku obrad
unanimous decisionjednogłośna decyzja
apology for absenceusprawiedliwiać nieobecność
come back to thiswracać do tego
have any viewsnie mieć zdania
see your pointpatrząc na Twój punkt widzenia
take a voteprzeprowadzić głosowanie
wouldn't you agreenie zgodziłbyś się