wordki.pl - nauka słówek
Janek szkoła zwroty 22
autor: aska
Anything else?Coś jeszcze?
I'd better go.Lepiej już pójdę.
You're still there.Wciąż tam jesteś.
That's all.To wszystko.
Good luck with your homework!Powodzenia w odrabianiu lekcji!