wordki.pl - nauka słówek
Janek szkoła Possessive pronouns a/an the 23
autor: aska
It's my ... - It's mineTo jest moja ... - Ona/to jest moja/moje
It's your ... - It's yoursTo jest twój ... - On jest twój
That's his ... - It's hisTo jest jego ... - On jest jego
That's her ... - It's hersTo jest jej ... - on jest jej
That's our ... - That's oursTo jest nasz ... - on jest nasz
That's your ... - It's yoursTo jest twój ... - on jest twój
It's their ... - It's theirsTo jest ich ... - on jest ich
an elephantjakiś słoń
a bananajakiś banan
an English bookjakaś książka do angielskiego
an hourjakaś godzina