wordki.pl - nauka słówek
Vocaulary THIRD PASSAGE test 4
autor: Wjolaa
pygmy1.Pigmej 2.niemądry, mniej mądry niż inni.
Separated briefly-odseparowany (w separacji) -przez krótki czas
coaxing1.persfazja, nakłanianie
boardDeska, tablica, podkładka
requestProśba, żądanie
announceOgłosić, zawiadomić
Failed to learnNieudana, zakończona niepowodzeniem nauka
reflectMyśleć, rozmyślać, odzwierciedlać
casualNiezobowiązujący, nieformalny, zwykly, codzienny
spontaneousSpontaniczny, żywiołowy
demonstratedWykazać, zademonstrować
Speech synthesizerSyntezator mowy
Weird,Dziwny
flat,Nieciekawy, monotonny
clipped,Urywany, skrótowy
montonousMonotonny
kind of speechRodzaj mowy
Two-thirdsDwie trzecie
UnintentionalMimowolny, nieumyślny
stresses on wordsAkcent, nacisk na słowa
EmotionalEmocjonalny, uczuciowy
contentMateriał, treść, zawartość
cuesZnak, sygnał
tippedLiczący na powodzenie
comprehendPojmować, zrozumieć, załapać
hesitateWahać się, jąkać
rearrangedPrzeorganizować, zmienić
Brilliant performanceŚwietny Występ, przedstawienie
Treat sb\sth with cautionNie ufać komuś do końca
scepticsceptyk
Doubt cast onWprowadzić w wątpliwości, dać do myślenia
SwitchZamienić, przełączyć się
from one meaningZ jednego Znaczenia
to anotherNa inne
SolvingRozwiązywanie
differentRożnych
problemsproblemów
circumstancesOkoliczności, otoczka
approachSposób, podejście
Constantly changingCały czas, systematycznie
capableZdolny, kompetentny
appealApel, odezwa
doubtfulwątpliwy
accuratelyDokładny, precyzyjny, trafny
centenary (senˈtiːnəri)a hundredth anniversary; stulecie
vulgarity (vʌlˈɡærɪtɪ)(an example of) bad manners, bad taste; wulgarność
cringeto suddenly move away from sb or sth because you are frightened;
cringe atto feel very embarrassed, I cringed at the sight of my dad dancing
vitality (vaɪˈtælɪtɪ)liveliness and energy; żywotność, energia
a primethe best part, He is in his prime; the prime of life; najlepszy okres życia
prime (primary)first or most important
grisly (ˈɡrɪzlɪ)shocking, terrible, dreadful
tongue-in- cheeknot being serious; Humorous or intended as a joke, though seeming or appearing to be serious; żart
play devil's advocateto provoke a discussion; być adwokatem diałba
make up (one's)) mindTo make a final decision after a period of consideration
pretexta reason
in the spiritw duchu; We acted in the spirit of cooperation.
better ofin more favourable circumstances; happier
deep downbasically, in reality
dispirited (by)low in spirits, depressed
stalelacking in energy or ideas through overwork or lack of variety
mythic / mythicalexisting only in stories (a mythical hero); imaginary or not real
outlinea general account or report, indicating only the main features of a subject; kontur, zarys
serve upto start serving (a meal). podawać
to go dead on sbumrzeć, przestać działać; Besides, I have to recharge them every two hours or they go dead on m
wellspringthe source of water for a well; a source (a wellspring of ideas)
to renderto cause to become; wyrażać (feelings), okazywać (help), świadczyć (service)
to render sth impossibleuniemożliwiać
syntheticnot natural; sztuczny
wearyzmęczony, męczący
resonant(of sounds) loud; echoing; easily heard. donośny
distortionA statement that twists fact; a misrepresentation; zniekształcenie (He accused reporters of wilful
befoul (bɪˈfaʊl)to make dirty
suspensea state of uncertainty and anxiety. We waited in suspense for the result of the competition.niepewn
sensibilityan awareness of, or an ability to create, art, literature etc showing very high standards of beauty
seductive (seductiveness)kuszący, uwodzicielski
beguiling (bɪˈɡaɪlɪŋ)charming or fascinating; a beguiling smile; czarujący
to call for sthwyzwać do czegoś; domagać się
reiterate (riːˈɪtəˌreɪt)to say or do again or repeatedly
remotedistant, far, isolated
to relish (doing) sthrozkoszować się
vengeful (ˈvɛndʒfʊl)desiring or seeking revenge
* vengeance (ˈvɛndʒəns)zemsta
employuse; używać (weapon), posługiwać się( tool) You should employ your time better.
catchphraseslogan, saying, quotation; znane powiedzenie
undermineweaken; Constant hard work had undermined his health.
belittleto make to seem unimportant (usually by harsh criticism). She belittled his achievements. umniejszy
betrayzdradzać
draw sb’s attention toto attract someone to notice or focus on sb/sth
publicityattention; rozgłos, reklama
light-heartedcarefree, happy
depictto represent by or as by drawing, sculpture, painting; przedstawiać
hold sb responsible forobarczać kogoś odpowiedzialnością za coś
to resent sthmieć żal o coś
to resent sbmieć do kogoś pretensje
escapingfailing to notice