wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
autor: Delete
SPLEENŚLEDZIONA
Diaphragmatic surface of spleenPowierzchnia przeponowa śledziony
Visceral surface of spleenPowierzchnia trzewna śledziony
Renal impression of spleenPowierzchnia nerkowa śledziony
Gastric impression of spleenPowierzchnia żołądkowa śledziony
Colic impression of spleenPowierzchnia okrężnicza śledziony
Anterior extremity of spleenKoniec przedni śledziony
Posterior extremity of spleenKoniec tylny śledziony
Inferior border of spleenBrzeg dolny śledziony
Superior border of spleenBrzeg górny śledziony
Splenic hilumWnęka śledziony
Serosa of spleenBłona surowicza śledziony
Splenc arteryTętnica śledzionowa
Splenic veinŻyła śledzionowa
Splenic pulpMiazga śledziony