wordki.pl - nauka słówek
czasowniki złożone
break downzałamać się, zepsuc się
break in/break intowłamać się/wtrącić się
break offodłamać się/przerwać
break outwybuchać
break upzakończyć
bring aboutpowodować
bring outwynosić/wydawać
bring roundocucić/przekonać
bring upwychowywać/wymiotować
be/get carried awaydać sie ponieść emocjom
carry onkontynuować/prowadzić/zachowywać się/awanturować
carry outwykonać/zrealizować
carry sth throughprzeprowadzić, doprowadzić coś do końća
cut downredukować
cut down onograniczać coś
cut inwtrącać się
cut offodcinać
cut outwycinać
get awayuciekać/wyjechać
get away withuchodzić na sucho
get byradzić sobie
get down to sthzabrać się do czegoś
get on withrobić dalej/nie przerywać
get overdojść do siebie/mieć za sobą
get roundominąć/pokonać
give inpoddawać się/ustępować
give offwydzielać
give outkończyć się/wyczerpywać
give uppoddać się/zaniechać
go in forlubić coś
go offwybuchać/psuć się/gasnąć
go onkontynuować
go outwychodzić/spotykać się
go throughprzechodzić przez coś
go upwspinać się/wzrastać
grow awayoddalać się
grow on sbpodobać się
grow out ofwyrastać z czegoś
grow updorastać
put backodkładać na miejsce
put offodłożyć/zgasić
put onwkładać/włączać/przybierać na wadzę
put outgasić/ogłaszać/wyprowadzać z równowagi
put upstawiać/ulokować
put up withznosić
run awayuciekać
run downprzejechać
run intonatknąć się/wpaść na
run out ofkończyć się/wyczerpywać
run overprzejechać
run throughprzeglądać
take abackzaskoczyć
take afterbyć podobnym do
take downzapisać/zanotować/rozebrać/zdemontować
take inzrozumieć/oczekiwać
take offstartować/odliczyć
take overprzejąć odpowiedzialność
take uppolubić/zabrać się do czegoś
turn downodrzucać/odmawiać/przyciszać
turn iniść spać
turn offwyłączyć/zakręcić/skręcić
turn outzgasić/okazać się/przyjśc
turn uppojawić się/ odkręcać