wordki.pl - nauka słówek
1
autor: ines125
warynieufny
embracingobejmowanie
vendorssprzedawcy
obviousoczywisty
phenomenzajwaisko
contentzadowolony
maintainutrzymać
attributed toprzypisana
intangiblenieuchwytny
appropriatewłaściwy
leakagewyciek
deriberatelycelowo
mitigatesłagodzi
theftktadzież
slightlynieznacznie
susceptiblepodatny
reluctanceniechęć
impetusrozpęd
majoritywiększość
encapsulatesoddaje