wordki.pl - nauka słówek
przymiotniki opisujące prace/w poszukiwaniu pracy
autor: kropaa
badly paidźle płatny
full-timepełnoetatowy
manualfizyczny
monotonousmonotonny
part-timew niepełnym wymiarze godzin
permanentstały
satisfyingsatysfakcjonujący
stressfulstresujący
temporarytymczasowy
well-paiddobrze płatny
applicantosoba starająca się o pracę
candidatekandydat
suitable candidateodpowiedni kandydant
(work) contractumowa o (pracę),kontrakt
curriculum vitae/CVżyciorys,CV
employment contractumowa o pracę
experiencedoświadczenie
five years' experiencepięcioletnie doświadczenie
previous experiencedotychczasowe doświadczenie
work experiencedoświadczenie zawodowe
formformularz
application formformularz podania o pracę
interviewrozmowa kwalifikacyjna
interviewerosoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
jobzawód1
current jobobecna praca
job advertisementogłoszenie o pracę
job applicationpodanie o pracę
job centrebiuro pośrednictwa pracy
job interviewrozmowa kwalifikacyjna
odd jobsróżnorodne, drobne prace na zlecenie
letter of referencelist referencyjny
occupationzawód
opportunityokazja, szansa
personal detailsdane osobowe
position/poststanowisko, posada
professionzawód (wymagający kwalifikacji)
by professionz zawodu
qualificationskwalifikacje
recruitmentrekrutacja
skillsumiejętności
administrative skillsumiejętności administracyjne
communication skillsumiejętności komunikacyjne
computer/IT skillsumiejętności obsługi komputera
laguage skillsznajomość języka
organisational skillsumiejętności organizacyjne
trainingszkolenie
training seasionsesja szkoleniowa
vacancywolna posada/wakat
advertiseogłaszać
recruitrekrutować
apply for a jobzłożyć podanie o pracę
apply for a positionubiegać się o stanowisko
enclose/attach a CVzałączyć życiorys
fill in a formwypełnić formularz
find a job/workznaleźć pracę
interview applicantsprzeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
look for a jobszukać pracy
sign a work contractpodpisać umowę o pracę
the job involves dealing with peoplepraca wymaga kontaktów z ludźmi