wordki.pl - nauka słówek
w pracy
autor: kropaa
careerkariera zawodowa
career prospectsperspektywy rozwoju zawodowego
companyfirma, przedsiębiorstwo
deadlinetermin wykonania zadania/pracy
employmentzatrudnienie
hard workciężka praca
managementzarządzanie
officebiuro
overworkprzepracowanie
service sectorsektor usług
teamworkpraca zespołowa
trade unionzwiązek zawodowy
working conditionswarunki pracy
workplacemiejsce pracy
assist sbpomagać, asystować komuś
employzatrudniać
managezarządzać
workpracować
be at workbyć w pracy
be good at sthbyć w czymś dobrym
be in charge of sthkierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
be on dutybyć na dyżurze
be on strikestrajkować
be open for businessbyć czynnym (np o sklepie)
be part of a teambyć częścią zespołu
be punctualbyć punktualnym
be qualifiedbyć wykwalifikowanym
be responsible for sb/sthbyć odpowiedzialnym za kogoś/za coś
be self-employedprowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
be/get promotedawansować
clock in/clock onodbić kartę zegarową, przychodząc do pracy
deal with peoplepracować z ludźmi
do a hard day's workpracować ciężko cały dzień
do a training coursebrać udział w szkoleniu
do/take one's job wellwykonywać dobrze swoją pracę
do physical workpracować fizycznie
do sth for a living/earn a livingzarabiać na życie
do/work overtimepracować w nadgodzinach
get a jobdostać pracę
give sb a handpomagać komuś
go on strikerozpocząć strajk
go to workiść do pracy
pay per hourpłacić za godzinę
pay per monthpłacić za miesiąc
pay per weekpłacić za tydzień
run one's own businessprowadzić własną firmę
start one's own businesszałożyć własną firmę
take over duties from sbprzejmować od kogoś obowiązki
work (well) in a team(dobrze) pracować w zespole
work as (an engineer)pracować jako (inżynier)
work for (a company/a person)pracować (w firmie/dla kogoś)
work from homepracować z domu
work hardciężko pracować
work long hourspracować wiele godzin dziennie
work on one's ownpracować samodzielnie
work on sthpracować nad czymś
work/do shiftspracować na zmiany
work to deadlinespracować z zachowaniem terminów
work under pressurepracować pod presją
work with someonepracować z kimś lub pod czyimś kierunkiem