wordki.pl - nauka słówek
6d
autor: eveliqa
electwybierać w wyborach
disappointedrozczarowany
decorateudekorować
decoratedudekorowany
atmosphereatmosfera
hold (a party)urządzić (przyjęcie)
vanuemiejsce, lokalizacja
hirewynająć
stand forkandyować
electionwybory
vote forgłosować na
budgetbudżet
chargepoliczyć (sobie za coś)
strikeuderzyć
affordpozwolić sobie na
keepkontynuować
avaiabledostępne