wordki.pl - nauka słówek
Krzysio rozdział 4 zwroty
autor: adamek1976
welcome to my housewitam w moim domu
this is my motherto mojamama
thank youdziękuję
i`m fine thank youw porządku dziękuję
how are you?jak się masz?
and you?a Ty?
have a seatusiądź proszę
what a disasterco za katastrofa
what's happening/co się dzieje?
help yourself topoczęstuj się
i have got straight hairmam proste włosy
you have got black hairty masz czarny włosy
he has got curly hairon ma kręcone włosy
she hes got gray hairona ma siwe włosy
it hes got fair hairono ma jasne włosy
we has got long hairmy mamy długie włosy
you have go red hairwy macie rude włosy
they have got short haironi mają krótkie włosy
i haven't got wave hairja nie mam falowanych włosów
you haven't got straight hairty nie masz prostych włosów
he hasen't got curly hairon nie ma kręconych włosów
they haven't got long haironi/one nie mają długich włosów
my grandmother hasen't got black hairmoja babcia nie ma czarnych włosów
my parrents have got fair hairmoi rodzice mają jasne włosy
it hasen't got short and red hairono nie ma czerwonych włosów
we haven't got gray and black hairmy nie mamy siwych i czarnych włosów
you haven't got grey hairwy nie macie siwych włosów
Tommy and Anna have got black and curly hairTomek i Ania mają czarne i kręcone włosy
have i got black hair?czy mam czarne włosy?
have you got wavy hair?czy masz falowane włosy?
has Tom got long hair?czy Tomek ma długie włosy?
has Natalia got fair and short hair?czy Natalia ma jasne i krótkie włosy?
has it got short hair?czy ono ma krótkie włosy?
has she got fair hair?czy ona ma jasne włosy?
has he got wavy hair?czy on ma falowane włosy ?
has we got black hair?czy my mamy czarne włosy?
have you got pink hair?czy wy macie rude włosy?
have they got gray hair?czy oni mają siwe włosy?
My sister Natalia has got a long and beautiful hairmoja siostra Natalia ma długie i piękne włosy