wordki.pl - nauka słówek
wordlist 4
autor: skylark
bookmark a websitedodawać stronę internetową do zakładek
create a websitetworzyć stronę
leave a feedback on a shopping sitezostawić komentarz na stronie sklepu
make a video callprzeprowadzić videorozmowę
navigate a websiteporuszać się po stronie internetowej
post on a forumzamieszczać komentarz na forum
use a search engineużywać nowej wyszukiwarki
report trollingzgłaszać obraaźliwe wpisy w internecie
use secure websiteskorzystać z bezpiecznych stron
do a lot workdużo pracować
do researchprowadzić badania naukowe/gromadzić info
make a commentskomentować coś
make/take notesrobić notatki
colonise the universekolonizować wszechświat
dust stormburza piaskowa
establish a human settlement on Marszakładać ludzką osadę na Marsie
explore spacebadać kosmos
click on a fileklikać na plik
click 'sign up' buttonklikać przycisk 'zarejestruj się'
make sth workuruchomić, sprawić, żeby coś działało
open the home pageotwierać stronę główną
plug inpodłączać do prądu
start up a tableturuchamiać tablet
upload your picturezaładować swoje zdjęcie
accusse sb on sthoskarżać kogoś o coś
be good with computersznać się na kompach
collapsezepsuć się nagle, mieć poważną awarię
cope with sthradzić sobie z czymś
cost a fortunekosztować fortunę
crew a memberczłonek załogi
exaggerate the problemwyolbrzymiać problem
launch a projectrozpoczynać realizację projektu
on displayna wystawie