wordki.pl - nauka słówek
nauka
autor: dadoheh
12
environment protection/conservationochrona środowiska
to dump/to tip rubbishwyrzucać śmieci
waste disposalusuwanie odpadów
a landfill (site)wysypisko śmieci
to contaminatezanieczyszczać, skażać
apidly growing pollution of industrial areasgwałtownie rosnące zanieczyszczenie obszarów przemysłowych
closeduszno