wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE- MODUŁ D CZ.1
autor: Delete
Right or left axillary arteryTętnica pachowa prawa lub lewa
Right or left brachial arteryTętnica ramienna prawa lub lewa
Right or left deep brachial arteryTętnica głęboka ramienia prawa lub lewa
Right or left radial collateral vesselsNaczynia poboczne promieniowe prawe lub lewe
Right or left ulnar collateral vesselsNaczynia poboczne łokciowe górne prawe lub lewe
Right or left radial vesselsNaczynia promieniowe prawe lub lewe
Right or left ulnar vesselsNaczynia łokciowe prawe lub lewe
Right or left superficial palmar archŁuk tętniczy dłoniowy powierzchowny prawy lub lewy
Right or left deep palmar archŁuk tętniczy dłoniowy głęboki prawy lub lewy
Right or left axillary veinŻyła pachowa prawa lub lewa
Right or left brachial veinŻyła ramienna prawa lub lewa
Right or left cephalic veinŻyła odpromieniowa prawa lub lewa
Right or left basilic veinŻyła odłokciowa prawa lub lewa
Right or left obturator arteryTętnica zasłonowa prawa lub lewa
Right or left superior gluteal vesselsNaczynia pośladkowe górne prawe lub lewe
Right or left inferior gluteal vesselsNaczynia pośladkowe dolne prawe lub lewe
Right or left femoral arteryTętnica udowa prawa lub lewa
Right or left deep artery of thighTętnica głęboka uda prawa lub lewa
Right or left popliteal arteryTętnica podkolanowa prawa lub lewa
Right or left anterior tibial vesselsNaczynia piszczelowe przednie prawe lub lewe
Right or left posterior tibial vesselsNaczynia piszczelowe tylne prawe lub lewe
Right or left lateral plantar vesselsNaczynia podeszwowe boczne prawe lub lewe
Right or left medial plantar vesselsNaczynia podeszwowe przyśrodkowe prawe lub lewe
Right or left dorsalis pedis vesselsNaczynia grzbietowe stopy prawe lub lewe
Right or left arcuate vesselsNaczynia łukowate prawe lub lewe
Right or left popliteal veinŻyła podkolanowa prawa lub lewa
Right or left femoral veinŻyła udowa prawa lub lewa
Right or left profunda femoris veinŻyła głęboka uda prawa lub lewa
Right or left obturator veinsŻyły zasłonowe prawe lub lewe
Right or left great saphenous veinŻyła odpiszczelowa prawa lub lewa
Right or left small saphenous veinŻyła odstrzałkowa prawa lub lewa
Right or left external carotid arteryTętnica szyjna zewnętrzna prawa lub lewa
Right or left maxillary arteryTętnica szczękowa prawa lub lewa
Right or left superficial temporal arteryTętnica skroniowa powierzchowna prawa lub lewa
Right or left posterior auricular arteryTętnica uszna tylna prawa lub lewa
Right or left occipital arteryTętnica potyliczna prawa lub lewa
Right or left facial arteryTętnica twarzowa prawa lub lewa