wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ D CZ.3
autor: Delete
Superior vena cavaŻyła główna górna
Inferior vena cavaŻyła główna dolna
Azygos veinŻyła nieparzysta
Hemi-azygos veinŻyła nieparzysta krótka
Accessory hemi-azygos veinŻyła nieparzysta krótka dodatkowa
Thoracic ductPrzewód piersiowy
Right or left posterior intercostal arteryTętnica międzyżebrowa tylna prawa lub lewa
Right or left posterior intercostal veinŻyła międzyżebrowa tylna prawa lub lewa
Right or left anterior intercostal veinŻyła międzyżebrowa przednia prawa lub lewa
Right or left internal thoracic arteryTętnica piersiowa wewnętrzna prawa lub lewa
Right or left internal thoracic veinŻyła piersiowa wewnętrzna prawa lub lewa
Fibrous pericardiumOsierdzie włókniste
Parietal layer of serous pericardiumBlaszka ścienna osierdzia surowiczego
Visceral layer of serous pericardiumBlaszka trzewna osierdzia surowiczego
Transverse pericardial sinusZatoka poprzeczna osierdzia
Base of the heartPodstawa serca
Apex of the heartKoniuszek (wierzchołek) serca
Notch of cardiac apexWcięcie koniuszka serca
Right or left atriumPrzedsionek serca prawy lub lewy
Right or left auricle of atriumUszko przedsionkowe prawe lub lewe
Right or left ventricleKomora serca prawa lub lewa
Sternocostal (anterior) surface of heartPowierzchnia mostkowo-żebrowa (przednia) serca
Diaphragmatic surface of heartPowierzchnia przeponowa serca
Right or left pulmonary surface of heartPowierzchnia płucna serca prawa lub lewa
Anterior interventricular groove or posterior interventricular grooveBruzda międzykomorowa przednia lub tylna
Coronary grooveBruzda wieńcowa
MyocardiumMięsień sercowy (śródsierdzie)
Endocardium of right or left atriumWsierdzie przedsionka prawego lub lewego
Endocardium of right or left ventricleWsierdzie komory prawej lub lewej
Muscular part of interventricular septumCzęść mięśniowa przegrody międzykomorowej
Atrioventricular septumPrzegroda przedsionkowo-komorowa
Interatrial septumPrzegroda międzyprzedsionkowa
Pectinate muscles of right or left atriumMięśnie grzebieniaste przedsionka prawego lub lewego
Crista terminalisGrzebień graniczny
Right or left atrioventricular orificeUjście przedsionkowo-komorowe prawe lub lewe
Anterior or posterior or septal cusp of right atrioventricular (tricuspid) valvePłatek przedni lub tylny lub przegrodowy zastawki przedsionkowokomorowej prawej (trójdzielnej)
Anterior or posterior cusp of left atrioventricular (mitral) valvePłatek przedni lub tylny zastawki przedsionkowo-komorowej lewej (dwudzielnej mitralnej)
Oval fossaDół owalny