wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ D CZ.4
autor: Delete
Opening of superior vena cavaUjście żyły głównej górnej
Opening of inferior vena cavaUjście żyły głównej dolnej
Valve of inferior vena cavaZastawka żyły głównej dolnej
Opening of coronary sinusUjście zatoki wieńcowej
Valve of coronary sinusZastawka zatoki wieńcowej
opening of right or left superior pulmonary veinUjście żyły płucnej górnej prawej lub lewej
opening of right or left inferior pulmonary veinUjście żyły płucnej dolnej prawej lub lewej
Anterior or posterior or septal papillary muscles of right ventricleMięśnie brodawkowate przednie lub tylne lub przegrodowe komory prawej
Trabeculae carneae of right ventricleBeleczki mięśniowe komory prawej
Chordae tendineae of right ventricleStruny ścięgniste komory prawej
Septomarginal trabeculaBeleczka przegrodowo-brzeżna
Opening of pulmonary trunkUjście pnia płucnego
Right or left or anterior semilunar cusp of pulmonary valvePłatek półksiężycowaty prawy lub lewy lub przedni zastawki pnia płucnego
Sinus of pulmonary trunkZatoka pnia płucnego
Bifurcation of pulmonary trunkRozdwojenie pnia płucnego
Ligamentum arteriosumWięzadło tętnicze
Anterior or posterior papillary muscle of left ventricleMięśnie brodawkowate przednie lub tylne komory lewej
Trabeculae carneae of left ventricleBeleczki mięśniowe komory lewej
Chordae tendineae of left ventricleStruny ścięgniste komory lewej
Conus arteriosus (infundibulum) of right ventricleStożek tętniczy komory prawej
Aortic orificeUjście aorty
Right or left or posterior semilunar cusp of aortic valvePłatek półksiężycowaty prawy lub lewy lub tylny zastawki aorty
Aortic bulbOpuszka aorty
Aortic sinusZatoka aorty
Right coronary arteryTętnica wieńcowa prawa
Posterior interventricular branch of right coronary arteryGałąź międzykomorowa tylna tętnicy wieńcowej prawej
Left coronary arteryTętnica wieńcowa lewa
Anterior interventricular branch of left coronary arteryGałąź międzykomorowa przednia tętnicy wieńcowej lewej
Circumflex branch of left coronary arteryGałąź okalająca tętnicy wieńcowej lewej
Coronary sinusZatoka wieńcowa
Great cardiac veinŻyła wielka serca
Oblique vein of left atriumŻyła skośna przedsionka lewego
Posterior vein of left ventricleŻyła tylna komory lewej
Middle cardiac veinŻyła serca średnia
Small cardiac veinŻyła mała serca