wordki.pl - nauka słówek
skull
autor: Kevin
lacrimal bonekość łzowałzowa
ethmoidKość sitowa
sphenoidkość klinowa
maxillaszczęka
mandibleżuchwa
alveolar processeswyrostki zębodołowe
mental protuberanceguzowatość bródkowa
mandibular anglekąt żuchwy
zygomatic bonekość jarzmowa
frontal bonekość czołowa
zygomatic archłuk jarzmowy
temporal bonekość skroniowa
occipital bonekość potyliczna
parietal bonekość ciemieniowa
coronal sutureszew wieńcowy
superior and inferior temporal lineswiększa i mniejsza linia skorniowa
squamous part od temporal bonepłaszczyzna skroniowa
squamous sutureszew płaski/łuskowy
external acoustic meatusotwór słuchowy zewnętrzny
mastoid processwyrostek sutkowy
styloid processwyrostek rylcowy
frontal squamaczoło
lambdoid sutureszew węgłowy
nasal bonekość nosowa