wordki.pl - nauka słówek
unit 7 up to, in to...
autor: Kevin
get up towyprawiać coś
get away withrobić coś bezkarnie, ≈ ujść komuś na sucho
going on aboutględzić
leave us alonedać nam spokój
feel at easeczuć się swobodnie
be yourselfbyś sobą
give in tougiąć się pod czymś
get their own waystawiać na swoim
be set in their waysstawiać na swoim be
be out of touch withnie orientować się
standing on their own two feetbyć niezależnym
living offżyć na czyjś koszt