wordki.pl - nauka słówek
9.2
aa
tell the story of sb/sthprzedstawić historię kogoś/czegoś
be set inrozgrywać się w
based on (a true story)oparty na (prawdziwej historii)
worth seeing/readingwart zobaczenia/przeczytania
tell the story of sb/sthprzedstawić historię kogoś/czegoś
be set inrozgrywać się w
based on (a true story)oparty na (prawdziwej historii)
worth seeing/readingwart zobaczenia/przeczytania
on the radio/on TVw radiu/w telewizji
famous for sthznany z czegoś