wordki.pl - nauka słówek
Pojęcia
autor: Analiza
Analizasposób myślenia w ŚOK. Metoda badawcza któa polega na podziale na el. prostsze i obserwacji zale
SyntezaŁączenie prostych elementów badanego zjawiska.
Główne zródło informacji do analizy finansowejRachunkowość, potrzebujemy sprawozdania finansowego.
Etapy analizy finansowejAnaliza wstępna (ogólna) - wymień , Analiza wskaznikowa (szczegółowa) - wymień
Analiza wskaznikowa (Szczegółowa)1płynności finansowej 2 sprawności działania 3.rentowności 4zadłużenia 5Wskazniki rynku kapit
Analiza wstępna (ogólna)1. A. wstępna bilansu 2.A. wstępna RZIS 3.A. wstępna pozostałych elementów SF
Zródła informacji dla analizy1. Wewnętrzne 2.Zewnętrzne
Zródła informacji dla analizy 1-ewidencyne-są to dane księgowe np.SF stanowią 90-95% żródeł analizy finansowej
Zródła informacji dla analizy 1 CDWEWNETRZNE -pozaewidencyne(strategie rozwoju, raporty, sprawozdania z posiedzen zarzadu)
Zródła informacji dla analizy2ZEWNETRZNE np. informacje z GUS-u o konkurencji, aby porównać swoje przedsiebiorstwo z innymi
Sprawozdanie finansowePrezentuje w sposób syntetyczny wszystkie podstawowe inf. dotyczące sytuacji finansowej jednostki.
Sprawozdanie finansowe CDJest głównym źródłem inf. fin. dla podejmowania decyzji np. inwestycyjnych, transakcyjnych, kre
Elementy sprawozdania finansowego1. Obligatoryjne 2.Dodatkowe
Elementy sprawozdania finansowego 1OBLIGATORYJNE -bilnas -RZiS - inf. dodatkowa (dodatkowe inf, ktore nie sa uwzglednione w bil i rzis)
Elementy sprawozdania finansowego 2DODATKOWE - rach.przepływów pieniężnych - zestawienie zmian w KW - sprawozdanie z działalności
Kto podlega kontroli biegłego rewidentaSF podlegają kontroli biegłemu rewidentowi. Ci którzy podlegają kontroli oddają swoje SF do bad
BilansZestawienie a i p w przedsiębiorstwie
Zasady bilansu1. Zasada równowagi A=P 2. Zasada ciągłości bilansowej (b. zamknięcia = b. otwarcia)
Kryterium czasuDo 12 msc -AP, powyżej 12 msc - AT.
Kryterium zużycia składników w cyklu operacyjnymW wielu cyklach - AT, w jednym cyklu - AO
Zasada aktywówZasada rosnącej płynności
Zasada aktywów wyjaśnienieprezentowane są najpierw aktywa trwałe (najmniej płynne), a następnie aktywa obrotowe (najbardzi
Zasada pasywówZasada rosnącej wymagalności
Zasada pasywów wyjaśnienieOd najdłuższego okresu pilności spłaty do najkrótszego okresu pilności spłaty
Co robimy z bilansem na potrzeby Analizy finansowejNa potrzeby A. fin. bilans jest przekształcany do formy uproszczonej-analitycznej
Wskazniki struktury wskazniki udziałuMają dostarczyć inf., które skladniki a i p w bilansie dominują i czy to dobrze czy zle
Wskaźniki dynamikiOkreślają zmianę poszczególnych pozycji a i p.
Wskazniki dynamiki wzoryZmiana względna(WK-WP/WP*100%) i Zmiana bezwględna(Wk-WP)