wordki.pl - nauka słówek
semestr IV - kartkówka 3
autor: Olka006
refusalodmowa
denialodmowa, zaprzeczenie
angerzłość, gniew, zdenerwować
control of the situationkontrola sytuacji
bargaintargować się
depressiondepresja
acceptanceakceptacja, zgoda
depressedprzygnębiony, w depresji
come to termspogodzić się, dojść do porozumienia
acceptakceptować
lethal diseasechoroba śmiertelna
respond to sthodpowiadać, reagować na coś
react toreagować na
attitudepostawa, zachowanie
the time draws closerczas się przybliża
initial reactionpoczątkowa reakcja
refuseodmawiać
carry on = to continuekontynuować
contradictzaprzeczać, sprzeciwiać się
contradictionzaprzeczenie, sprzeczność
as ifjak gdyby
look for sthszukać czegoś
complex reasonzłożona przyczyna, powód
to be abandonedbyć opuszczonym
abandonporzucać, opuszczać
pretendudawać
phasefaza, stadium
grievingrozpaczać
to grievemartwić się, rozpaczać
terminal ilnesschoroba śmiertelna, nieuleczalna
enormous shockogromny wstrząs
different personalityróżna osobowość
go throughprzejść przez coś, przetrwać
commonlypowszechnie
direct discussionbezpośrednia dykusja
reachosiągać np. poziom, etap
attackatak, napadać
difficult to live withtrudny do 'współżycia'
lossstrata
loststracony, tracić
dying people = palliative patients-
to bargaintargować się
set conditionsstawiać warunki
delay thingsopóźnić rzeczy
delayopóźnienie
delayedopóźniony
sink indotrzeć do świadomości, zrozumieć
suffererosoba cierpiąca, poszkodowana
sadnesssmutek
expressedwyrażony
withdrawalrezygnacja, odosobnienie
lethargyletarg, ospałość, apatia
cryingpłacz, zapłakany
bout of sadnessatak smutku
alternatenaprzemiennie
periods of emotional numbnessokresy emocjonalnego odrętwienia, otępienia
withdrawalwycofanie
fightwalczyć
acceptanceakceptacja
give uppoddać się
it is out of my handwymyka mi się z rąk
funeralpogrzeb
to losetracić
lossutrata, strata
loststracony, utracony
incurablenieuleczalny
curableuleczalny
distantodległy
involvedzaangażowany
localmiejscowy
localizedzlokalizowany
presentobecny, występujący
primarypodstawowy, pierwotny
secondarywtórny
stagingstadium
predictorwskaźnik
survivalprzetrwanie
requiredwymagany
commonpowszechny
progression = growth = developmentrozwój
metastasizeddać przerzut
extentrozmiar, rozległość
metastasisprzerzut nowotworowy
indicatewskazywać
occurwystępować
occurredwystąpić
lumpectomywycięcie guza
constantstały
tirednesszmęczenie
receivedprzyjęty, otrzymany
demandżądać, wymagać; zapotrzebowanie
myopiakrótkowzroczność
shortsightednesskrótkowzroczność
hypermetropiadalekowzroczność
farsightednessdalekowzroczność
to keep balanceutrzymywać równowagę
sense of balance and movementzmysł równowagi i ruchu
concentrationkoncentracja, skupienie
focusuwaga, skupienie
orientationorientacja
multitaskwykonywać wiele zadań jednocześnie
multitaskingwielozadanowość
consciousświadomy
unconsciousnieświadomy, nieprzytomny
lose consciousnessstracić przytomność
regain consciousnessodzyskać przytomność, powracać do przytomności
make a decisionpodjąć decyzję
to solve a problemrozwiązać problem
motor functionfunkcja ruchowa
to judgeosądzać, sądzić
to behavezachowywać się
decision-makingproces podejmowania decyzji
the frontal lobepłat czołowy
problem-solvingumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
impulse controlkontrola odruchów
judgementrozsądek, ocena sytuacji
personalityosobowość
planningplanowanie
the parietal lobepłat ciemieniowy
locatelokalizować
locatingzlokalizowanie
touchingdotyczący, dotknięcie
touchdotykać, dotyk
understandingrozumienie
understandrozumieć
the occipital lobepłat potyliczny
visual perceptionpercepcja wzrokowa
recognitionrozpoznanie
perceptionwyobrażenie, postrzeganie
perceivepostrzegać, odebrać w pewien sposób
recogniserozpoznawać
the cerebellummóżdżek
balancerównowaga
coordinationkoordynacja
being awakebycie świadomym
the brainstempień mózgowy
breathingoddech, oddychanie
breathoddech
breatheoddychać
heartburnzgaga
pyrosiszgaga
digestiontrawienie
digesttrawić
the temporal lobepłat skroniowy
hearingzmysł słuchu
sens of smellzmysł węchu
memorypamięć
in response to painw odpowiedzi na ból
in respond to painw reakcji na ból
bendzginać
choose at randomwybrać losowo
in order to do sthw celu zrobienia czegoś
extentzakres
to receive a scoreotrzymać wynik
GCS = Glasgow Coma Scaleskala oceny stanu śpiączki
comaśpiączka
appropriatelyodpowiednio, stosownie, właściwie
bentzgięty
coherentlyspójnie
deeplygłęboko
deepgłęboki
dependzależeć od
incomprehensibleniezrozumiały
randomlosowy
spontaneouslyspontanicznie
verbalsłowny
verballyustnie, werbalnie
to measuremierzyć
measuringmierzenie
assessoceniać
in orderw kolejności
responsereakcja
commandkomenda, polecenie
confusedzdezorientowany
confusezdezorientować
confusionzmieszanie, zakłopotanie
apparentlywidocznie, pozornie
inappriopriateniewłaściwy
conversationalpotoczny
exchangewymiana
moaningjęczenie, narzekanie
moanjęczeć
orientateorientować
withdrawalodosobnienie
extensionwyprostowanie kończyny
obeys commandsprzestrzegać/spełniać polecenia
towardsw kierunku
flexionzgięcie
chinpodbródek
A&E accident and emergencyostry dyżur
ICU intensive care unitOIOM, oddział intensywnej opieki medycznej/terapii
oxygen maskmaska tlenowa
difficulty breathingtrudności z oddychaniem
collapseupadek, opaść
fallspadać, upadek
to confusepomylić
mood swingshuśtawki nastrojów
cravingszachcianki ciążowe
on her ownbez niczyjej pomocy, samodzielnie
to handleradzić sobie
right-hand sideprawa strona
findtwierdzić, uważać
nastyokropny, złośliwy
nasty fallniefortunny upadek
accidentwypadek
affected the waywpłynął na sposób
recognizerozpoznawać
the other dayniedawno, kilka dni temu
sociabletowarzyski
moodymarkotny, ponury
wigglekręcić się, kiwać się, poruszać się
wigglingdrgnienie, mały ruch
pinchszczypać, uszczypnąć
rubpocierać, wcierać
brain strokeudar mózgu
certainlyz pewnością, na pewno, oczywiście
collapseupadek
according to somebodywedług kogoś
act quicklydziałaj szybko
break up the clotrozbić zakrzep
prevent further damagezapobiegać dalszym zniszczeniom
thrombolytictrombolityczny (rozpuszczający zakrzepy we krwi)
under close observationpod ścisłą obserwacją
in casena wypadek, gdyby
relapsenawrót
page mewezwij mnie
CT scantomografia komputerowa
general wardoddział ogólny
auditorysłuchowy
cerebralmózgowy
cranialczaszkowy
cutaneousskórny
nasalnosowy
ocularoczny
senilestarczy
sensorysensoryczny
verbalwerbalny
visualwizualny
polypspolipy
growthsnarośla
stenosiszwężenie
impairmentniepełnosprawność
visual acuityostrość widzenia
the ocular surfacepowierzchnia oka
wombmacica, łono
muscular weaknesssłabość mięśni
the venous systemsystem/układ żylny
uterine cancerrak macicy
pulmonary disorderschoroby płuc
cardiac/coronary surgerykardiochirurgia
oral hygienehigiena jamy ustnej
infantile eczemawyprysk dziecięcy
cognitive impairmentupośledzenie poznawcze
uterusmacica
infantniemowlę, noworodek
concussionwstrząśnienie mózgu
subarachnoid haemorrhagekrwotok podpajęczynówkowy
subdural haematomakrwiak podtwardówkowy
intracranialwewnątrzczaszkowy
perceptionpostrzeganie, percepcja