wordki.pl - nauka słówek
3 cz
assessmentocenianie
cheat in a examsciągać na egzaminie
do an examprzystępować do egzaminu
exam/egzamin
entrance testegzamin wstępny
mock examegzamin próbny
school leaving testegzamin końcowy
exam paperarkusz egzaminacyjny
exam results come outwyniki egzaminu są ogłaszane
fail examoblać egzamin
take a testdać zrobić napisać test
get the resultsotrzymać wyniki
markocena
correct exam paperpoprawić egzamin
pass an examzdać egzamin
prepare forprzygotować się do
retake an examprzystępować po raz drugi do egzaminu
revise forpowtarzać do
score 100 points in a examuzyskać punkty na teście
study for a testuczyć sie do
buisness studiesprzedsiębiorczość
computer studies ITinformatyka
compulsoryobowiązkowy
curruculumprogram nauczania
extra curruculum activiteszajęcia pozalekcjyne
foreign languagesjęzyki obce
humanitiesprzedmioty humanistyczne
optionaldo wyboru
religious educationrelgia
activeaktywny
ambitiousambitny
co operative/uncooperativepomocny/niepomocny
conscientioussumienny
creativekreatywny
fair/unfairsprawiedliwy/niesprawiedliwy
talentedutalentowany
hard-workingpracowity
motivatedzmotywowoany
motivatingmotywujący
passivebierny
patient/impatientcierpliwy/niecierpliwy
professionalprofesjonalny
punctualpunktualny
sloppyniedbały
systematicsystematyczny