wordki.pl - nauka słówek
L15 ELHAND 1 2018
autor: jarek322
shallowpłytki
blandmdły
weaksłaby
thick bookgruba książka
thin bookcienka książka
generoushojny
meanskąpy
so far so goodjak dotąd ok
be chargedpobierać opłatę
keep it briefbądź zwięzła
keep an eye on sthmieć oko na coś
In my house, the most useful and used most often thing is an oven.W moim domu najbardziej przydatną i najczęściej używaną rzeczą jest piekarnik.
It is not an ordinary oven - because it has an additional microwell function.Nie jest to zwykły piekarnik – bo ma dodatkową funkcję mikroweli.
You can bake cakes, meat and other things - just like in the oven.Można w nim zarówno piec ciasta, mięso i inne rzeczy – tak jak w piekarniku.
But you can also quickly heat up meals and drinks - as in an ordinary microwell.Ale także można szybko podgrzewać posiłki i napoje – jak w zwykłej mikroweli.
Although the device has many functions, its support is very simple and intuitive.Pomimo, że urządzenie to ma wiele funkcji obsługa jego jest bardzo prosta i intuicyjna.
We have two knobs and four buttons and an electronic display between them.Mamy do dyspozycji dwa pokrętła a pomiędzy nimi cztery przyciski i elektroniczny wyświetlacz.
All functions are presented in the form of simple and understandable images with knobs and buttons.Wszystkie funkcje są przedstawione w postaci prostych i zrozumiałych obrazków przy pokrętłach i
The left knob is used to select the operating mode (oven, microwell, defroster, gril).Lewe pokrętło służy do wyboru trybu pracy (piekarnik, mikrowela, rozmrażacz, gril).
The right knob is used to set the temperature and time.Prawe pokrętło służy do nastawiania temperatury i czasów.
The buttons are used to turn on, turn off and hold the work.Przyciski służą do załączania, wyłączania oraz wstrzymywania pracy.
The best feature in my opinion - it's a self-cleaning functionNajlepsza funkcja według mnie – to funkcja samo-czyszczenia