wordki.pl - nauka słówek
Michta - konwersacje - 2
autor: aviete
ancientSj (super old)
AustraliaO (country - continent)
escape prisonUciec z więzienia
wedding receptionparty after wedding
As usual/ UsuallyJak zazwyczaj
I prefer walking to going by carWolę spacerować niz jeździć autem
another person/ peopleinna osoba/ inni ludzie
a top ten ofdziesięciu najlepszych
survey (ei)ankieta
majority od the students are, population is/ are, wine isIs czy are? Students, population, wine
75,% is a higher percentage75% is a high......
Per seIn itself
Recognize asUważać za
28% of the people claim25 % ludzi uważa
Study revealsStudy r......
We have 100 staffMamy 100 pracowników
Work under sthPracować dla jakiejś firmy
ContentHappy
At the peak of sb's powersNa maksymalnych obrotach
Co- worker/ work mateWspółpracownik
To look up to sbTo admire sb
Everyone isKażdy jest
Any/ no such personŻadna osoba tego typu
Law/ lowPrawo/ nisko
worry, dogObawiać się, pies
It depends onZależy od
O.k. (oł, kej)Ok
dachshundJamnik
smoothieFruit/milk shake
Yoghurt (o/ oh)Jogurt UK/ US
London-basedHas headquarters in London
To take grid onTo pride oneself in/ on
keep ones' eye onFollow, pay attention to
Area (seria)Obszar
How does that compare with?Jak to się ma do?
Dress upWear formalności clothes
I wouldn't go that farI don't agree with this
have sb on a contractMieć kogoś zatrudnionego na umowę
ShallowPłytki
Make for sthcontributes to
Motivated (ou)Zmotywowany
Cashier (is)Kasjer
Company (a)Firma
Demanding ,(oooo)/ (ae)Wymagający (ul/us)
Staff are (UK)/ is/are (us))Kadra jest (UK/us)
Hotel (ou)Hotel (UK/us)
TrainingSzkolenie
3-day training course/ programmeSzkolenie 3 dniowe
Get a new jobDostać nowa prace
the other/ another groupinna grupa (z 2/ z 2 lub więcej)
good contactsgetting on well with other people
have a different culturemieć inną kulturę
develop (i)develop (sound)
parent (ae)parent (sound)
disadvantage (s/ aa -uk, ae - us)disadvantage sounds
drawback (oo)drawback (sound)
aren't (aant)aren't (sound)
discriminate against sbdyskryminować kogoś
discriminate betweenrozróżniać pomiędzy
to grindzgrzytać zębami
grindermłynek do kawy