wordki.pl - nauka słówek
Unit 1,2,3
autor: nowhereman
family historyhistoria rodziny
side of the familystrona rodziny
ancestorsprzodkowie
relativeskrewni
related tobyć spokrewnionym
inheritedodziedziczyć
take afterbyć podobnym
rootskorzenie
extended familyrodzina wielopokoleniowa
opportunityokazja/możliwość
doorbelldzwonek do drzwi
abilityumiejętność
biopicbiografia
docudramadokument
disasterkatastrofa
romantic comedykomedia romantyczna
period dramadramat historyczny
fantasy/science fictionfantasy
psychological thrillerthriller psychologiczny
action/adventureakcja/przygoda
mystery/crimekryminał
by mistakeprzez pomyłkę
on my ownna własną rękę
on buisnessw interesach
by chanceprzypadkiem
by handręcznie
on purposecelowo/umyślnie
on timena czas
in a momentza moment
in a hurryw pośpiechu
flexiblegiętki/elastyczny
gossipplotka
complimentkomplementować
moannarzekać
boastchwalić się
arguekłótnia
warnostrzeżenie
chatrozmawiać
apologiseprzeprosiny
craschrozbić się/wypadek
attackatak
violentagresywny
strikestrajk
earthquaketrzęsienie ziemi
fugitivezbieg/uciekinier
destroyzniszczyć
hostagezakładnik
shotstrzał
collapserunięcie/upadek