wordki.pl - nauka słówek
Państwo i społeczeństwo 2
autor: ilaen
hand over money to sbwręczyć komuś pieniądze
hijack a planeporwać samolot
hostagezakładnik
take a hostagewziąć zakładnika
increasewzrost
judgesędzia
juryława przysiegłych
life imprisonmentdożywocie
manslaughternieumyślne spowodowanie śmierci
money lunderingpranie pieniędzy
first degree murdermorderstwo pierwszego stopnia
organised gandgrupa przestępcza zorganizowana
park illegallyparkować w niedozwolonym miejscu
passer-byprzypadkowa śmierć
penaltykara, grzywna
pickpocketkieszonkowiec
plead guiltyprzyznać się do winy
police officerpolicjnt
firefighterstrażak
propertywłasność, nieruchomosć, mienie
prosecutorprokurator
punishmentukaranie, kara
the punishment fits the crimekara odpowiednia do winy
release from prisonwypuścic z więzienia
release on bailwypuścić za kaucję
releasewypuscić
report an incidentzgłaszać zajście
river bankbrzeg rzeki
robberynapad
rob a banknapad na bank
run an internet scamprowadzić oszustwa internetowe
searchrewidować, poszukiwać
sentenceskazywać
secual harassmentnapastowanie seksualne
shopliftingkradzież towarów ze sklepu
smuggleprzemycać, szmuglować
snatchwyrywać
take a bribebrać łapówkę
take to courtpodać do sądu
theftkradzież
thiefzłodziej
traffic in drugshandlować narkotykami
trespassingwtargnięcie
valuableskosztowności
victimofiara
violenceprzemoc
wigperuka
witnessświadek
witness a crimeświadek przestępstwa
call a witnesswezwać swiadka
adaptprzystosowywać
alleviate humans sufferinguśmierzyć ból
amount towynosić (o sumie)
be usefulbyć użytecznym
charityorganizacja charytatywna
raise moneyzbierać pieniądze
clipboardpodkładka do czytania kartek
communityspołeczność
contributionwkład, udział,
donate moneydawać datek
get sponsorhippozyskać sponsora
give sth back to the communityoddać coś społeczeństwu
good causeszczytne cele
homelessbezdomni
humanitarian valueswartości humanitarne
lack of supportbrak wsparcia
live independentlyżyć samodzielnie
lonelysamotny
missionmisja
night shelterdom noclegowy
provisionświadczenie
public moneyśrodki publiczne
raise awarenesspodnosić świadomosć
runawayzbieg, uciekinier
schemeplan, program
signaturepodpis
social injusticeniesprawiedliwość, społeczna
rejected by societyodrzucony przez społeczeństwo
uncaring societynieczułe społeczeństwo
statepaństwo
rely on the stateliczyć na pomoc państwa
underprivilegedżyjący w złych warunkach
unemployment benefitzasiłek dla bezrobotnych