wordki.pl - nauka słówek
Michta konwersacje 4
autor: aviete
a chargea person youo are responsible for
be in charge with/ be responsible for/ be charged withbyć odpowiedzialnym za (3)
after'noonpopołudnie (Stress)
I am on maternity leavejestem na macierzyńskim
be promoted to the/ - Head of Departmentawansować na stanowisko dyrektora działu
industriesbranża (c)/ a sector of ecenomy
cesspitszambo
nobrainersth that we do not need to think about while doing this
blow away the cobwebsprzewietrzyć umysł (pajęczyny)
blow awayzaskoczyć
debt collectorwindykator (zbiera kasę za długi)
'refuse collectorśmieciarz
have memory like a sieve (i)mieć słabą pamięć
tea strainer/ collander (o)sitko do herbaty
faintzemdleć
to swayto persuade/ convince
fringe benefitsadditional benefits (like for politicians)
scrutinizesupervise (the politician's life)
cushy jobsafe job where you are much (ciepła posada)
toe the party linedo what the party wants one to do
fight with/ against/ forwalczyć z kimś u boku/ przeciw/ o coś
to battle cancerto fight against cancer
get away from humdrum existenceoderwać się od nudnej codzienności
several thousands/ several thousand studentskilka tysięcy/ kilka tysięcy uczniów
3 millions/ 3 million people3 miliony/ 3 miliony ludu
dozen/ a dozen eggs/ two dozen eggstuzin/ tuzin jajek/ dwa tuziny jajek
kind of stuffrodzaj rzeczy
fewer duties (count)mniej obowiązków
'areasobszary (stress)
when they ARE our agekiedy będą w naszym wieku (grammar)
collegues/ classmateskoledzy z pracy/ szkoły
large/ larch (dż/ cz)wielki/ modrzew (sounds)
Poland (ou)Polska (sound)
aunt (aa)ciocia (sound)
subsidydotacja
moldkształtować (kogoś)
fallowodłogiem (ziemia)
devoted to sthoddany czemuś