wordki.pl - nauka słówek
Sport
autor: dawidoob
indoor sportssporty halowe
work out at the gymćwiczyć na siłowni
afford tostać na
be ablepotrafić
scoredzdobyć
greatest achievementnajwiększe osiągnięcie
my goal is tomoim celem jest
i preferwolę