wordki.pl - nauka słówek
Blood cz. 2
autor: Ewelina
arteries- tętnice
arterioles- tętniczki
atria- przedsionek serca
beats- uderzać
branch- rozgałęzić
capillaries- naczynia kapilarne,włośniczkowe
cavity- jama ciała
chambers- komory, jamy
circulatory- krążeniowy, krwionośny
close- zamykać
communicate- łączyć
contraction- skurcz
cusps- płatki zastawek
heart- serce
lungs- płuca
muscle- mięśnie
oxygenated- natlenowany
pulse- puls, rytm
pump- pompować
pumping- pompowanie
pyramidal- piramidalny
relaxation- rozluźnienie
systemic- ogólnoustrojowy
valves- zastawki
veinsżyły
vessels- naczynia
wall- ściana
wrist- nadgarstek
maintain- utrzymywać
roughly- z grubsza, mniej więcej
shape- kształt
pericardial- piramidalny
halves- połówki
half- połowa
pulmonary artery- tętnica płuca, pień płucny
aorta- aorta
ventricles- komory
thicker- grubszy, gęstszy
thick- gruby
responsible- odpowiedzialny
force- wtłaczać
systole- skurcz
diastole- rozkurcz
aortic valves- zastawki aortalne
pulmonary valve- zastawka pnia płucnego
exit- wychodzić
pulse rate- szybkość tętna
radial artery- tętnica promieniowa
deliverdostarczać
exchange- wymieniać
internal bleeding- krwawienie wewnętrzne
clots- zakrzepy
orthostatic hypotension- hipotensja ortostatyczna, niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
dehydration- odwodnienie
thrombocytes- trombocyty
fainting- omdlenie
medical disorders- zaburzenia medyczne
injury- uraz (i)
bleeding- krwawienie
restlessness- niepokój, zniecierpliwienie
shock- szok, wstrząs
set in- nastać, zapanować
coagulation- koagulacja, krzepliwość
blood clots- skrzep krwi
trauma- uraz (t)
water content- zawartość wody
result in- doprowadzać do
severe cases- ciężkie przypadki
apart from- pomijając coś
disorders of circulation- zaburzenia krążenia
ischemia- niedokrwienie
flow- przepływ
infarction- martwica, zawał
line- napełnić
narrow- zwężać
tend- mieć skłonność
compound- pogroszać
high blood pressure- wysokie ciśnienie krwi
excess- nadmiar
circulating lipids- lipidów krążących
thrombosis- zakrzepica
diabetes mellitus- cukrzyca
hypoxia- niedotlenienie
obstruct- zablokować
hyperlipidemia- hiperlipidemia
tissue- tkanka
atherosclerosis- miażdżyca tętnic
refer to sth- odnosić się do czegoś
inadequately- niewystarczająco
perfuse- przepłukiwać
atheroma- blaszka miażdżycowa
necrosis- martwica
tissue death- śmierć tkanki
occur- występować, zdarzać się
supply- dostarczać