wordki.pl - nauka słówek
słówka 10.04.2018
right awaynatychmiast
awareświadomy
evennawet
to crackpęknąć (złamać się psychicznie)
career pathścieżka kariery
over-confidentzbyt pewny siebie
have been selectedzostały wybrane
youthmłodość
but don't overdo itale nie przesadź
under promiseobiecuj mniej
over deliverdostarczaj więcej
turns against youobróci sie przeciwko tobie
deputyzastępca
concerns promptlyobawy niezwłocznie
give orderswydawać polecenia
judge people's abilitiesoceniać ludzkie umiejętności
be persuasivepotrafić przekonywać
to wastetracić, marnować
roughszorstki
smoothgładki
roughnessszorstkość
smoothnessgładkość
porosityporowatość
weldingspaw
to lose temperstracić panowanie nad sobą
dulltempy
to sharpenostrzyć
to take advantage of somethingcoś wykorzystać
we are even nowjesteśmy naewt teraz
we are evenjesteśmy kwita
even numbersliczba parzysta
un evennieparzysty nierówny