wordki.pl - nauka słówek
The cardiovascular system and its disorders
autor: olkaaa01
accompanytowarzyszyć
acquirednabyty
arterioletętniczka
arteriosclerosisstawrdnienie tętnic
arterytętnica
atherosclerosismiażdżyca tętnic
atriumprzedsionek
atriaprzedsionki
coarctation of aortazwężenie aorty
congenitalwrodzony
coronary circulationkrążenie wieńcowe
endocarditiszapalenie wsierdzia
Fallot’s tetralogytetralogia Fallota
lumenświatło (przewodu)
myocarditisZapalenie mięśnia sercowego
patent ductus arteriosusDrożny przewód tętniczy
pericarditisZapalenie osierdzia
portal circulationKrążenie wrotne
pulmonaryPłucny
septumPrzegroda
systemic circulationKrążenie ogólnoustrojowe
thrombusskrzeplina
valvezastawka
veinżyła
ventricleKomora
venuleżyłka
pulmonary arterytętnica płucna
pulmonary veinżyła płucna
Superior vena cavaŻyła główna górna
Inferior vena cavaŻyła główna dolna
Tricuspid valveZastawka trójdzielna
Mitral valveZastawka dwudzielna
Right ventriclePrawa komora
Left ventricleLewa komora
Right atriumprawy przedsionek
Left atriumLewy przedsionek
Coronary arteryTętnica wieńcowa
Hepatic veinŻyła wątrobowa
Hepatic arteryTętnica wątrobowa
Hepatic portal veinŻyła wrotna wątroby
Renal veinŻyła nerkowa
Renal arteryTętnica nerkowa
Blood rich in oxygenKrew utalentowana
Blood poor in oxygenKrew odtlenowa
Veins od head and neckŻyły głowy i szyi