wordki.pl - nauka słówek
przyroda zwroty
environmentally friendlyprzyjzny dla środowiska
harmful to theenvironmentszkodliwy dla środowiska
leave the water runningzostawić odkręcony kran
clean up littersprzątać śmieci
save energyoszczędzac energie
save wateroszczędzac wode
sort rubbishsegregować śmieci
waste energymarnowac energie