wordki.pl - nauka słówek
semestr IV - kartkówka 6
autor: Olka006
incrediblyniesamowicie, niewiarygodnie
post-operative infectionpooperacyjna infekcja
knifenóż
knivesnoże
carry out sth = performprzeprowadzać
unqualifiedniewykwalifikowany, niekompetentny
local anaestheticśrodek znieczulający miejscowo
general anaestheticśrodek znieczulenia ogólnego
die from sthumrzeć z powodu
die of sthumrzeć z powodu
innovationinnowacja
innovativeinnowacyjny, nowatorski
innovatingwprowadzenie
innovativenessinnowacyjność
innovatewprowadzać innowacje
innovativelyinnowacyjnie, nowatorsko
remainpozostawać
refinementulepszenie, udoskonalenie
refinement of technologypostęp technologiczny
precise and delicate workprecyzyjna i delikatna praca
handles of scissorsrączka, uchwyt nożyczek
depth perceptiongłęboka percepcja
two-dimensionaldwuwymiarowy
accuratelydokładnie, precyzyjnie
accuracydokładność, precyzyjność
accuratedokładny, precyzyjny
keyhole surgeryoperacja laparoskopowa
disruptzakłócać, pokrzyżować
fatal blood clotśmiertelny zakrzep krwi
recent trialnajnowszy test
dummymanekin
in order to do sthżeby coś zrobić
in orderw kolejności
conventionalkonwencjonalny
one-centimetre cutjednocentymetrowe nacięcie
three-centimetre cuttrzycentymetrowe nacięcie
a low success rateniski odsetek powodzeń
open surgeryotwarta operacja
a complex operationzłożona operacja
a precision instrumentprecyzyjny instrument
a potentially fatal blood clotpotencjalnie śmiertelny zakrzep krwi
clot = thrombuszakrzep
5-star hotel; 10-year old! bez końcówki -s
recoverpowracać do zdrowia
herniaprzepuklina
haematomakrwiak
shakepotrząsać, trząść
measuremierzyć
dummy patient's kidneysztuczna nerka, manekinowa
exactdokładny
needle intoigła do (środka czegoś)
draindren np. w ranie pooperacyjnej
optical examinationwziernikowanie
cervical cancerrak szyjki macicy
cervixszyjka macicy
uterusmacica
uterinemaciczny
wombmacica
insert a fibre-optic tubewkładać rurkę z włóknem optycznym
pneumothoraxodma opłucnowa
remaining bowel is attachedpozostające jelito jest przymocowane
faeceskał, odchody
openingujście
skin graftprzeszczep skóry
incisionnacięcie
ovariesjajniki
ovaryjajnik
post-operatice complicationspooperacyjne komplikacje
atelectasisniedodma (zapadanie się pęcherzyków płucnych)
deep-vein thrombosis = DVTzakrzepica żył głębokich
low urine outputskąpomocz
post-operative wound infectionpooperacyjna infekcja rany
pyrexia = fevergorączka
pulmonary oedemaobrzęk płuc
swellingobrzęk, opuchlizna, nabrzmienie
urinary tractukład moczowy
intramuscular opioiddomięśniowy opioid
retain fluidzatrzymać płyn
retention of fluidzatrzymanie płynu
urinary outputilość moczu wydalonego w jednostce czasu
liverwątroba
kidneysnerki
pulmonary embolismzator płucny
hipertensionnadciśnienie
commonly usedpowszechnie używany
prophylacticprofilaktyczny
preventionzapobieganie
preventzapobiegać
collapsed lungzapadnięte płuco
blocked passageszablokowane przewody
tachycardiaczęstoskurcz
rapid breathingszybki, gwałtowny oddech
tachypneaprzyspieszony oddech
ventilatorrespirator
abdominal aortic aneurismtętniak aorty brzusznej
ischemic heart diseasechoroba niedokrwienna serca
admitted ICUprzyjęty na oddział intensywnej terapii
pyrexialekka gorączka
falling O2 levelspadający poziom tlenu
stable conditionstan stabilny
no evidence of pulmonary oedema remainingbrak oznak pozostającego obrzęku płuc
administerzaaplikować, podać (np. lek)
intravenouslydożylnie
inflammationzapalenie
oozewysięk
nasal swabwymaz z nosa
infusionwlew
fit catheterzałożenie cewnika
hourly measurementspomiary co godzinę
providezapewnić
assist breathingwspomóc oddychanie
extubateusunięcie rury z organu wewnętrznego (np. z płuc)
dischargewypisać
Coronary Care Unit = CCUoddział chorób wieńcowych; oddział intensywnej opieki kardiologicznej
success rateskuteczność, stopień skuteczności
complexzłożony, skomplikowany