wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne cz. 2
autor: dawidoob
let-letpozwalać
lie down-lay downpołożyć się
light-litzapalać ,oświetlać
lose-losttracić ,gubić
make-maderobić
mean-meantznaczyć,mieć na myśli
meet-metspotykać
pay-paidpłacić
put-putkłaść
read-readczytać
ride-rodejeździć na
ring-rangdzwonić,telefonować
rise-roserosnąć,wstawać
run-ranbiegać
say-saidmówić
sell-soldsprzedawać
send-sentwysyłać
set-setstawiać,umieszczać
shine-shoneświecić,błyszczeć
shoot-shotstrzelać
show-showedpokazywać
shut-shutzamykać
sing-sangśpiewać
sink-sanktonąć,topić się
sit-satsiedzieć
smell-smelledpachnieć,wąchać
speak-spokemówić,rozmawiać
spell-spelledliterować
spend-spentspędzać,wydawać
split up-split upzerwać z kimś
stand-stoodstać
steal-stolekraść
strike-struckuderzać
sweep-sweptzamiatać,czyścić
swim-swampływać
take-tookbrać
teach-taughtuczyć kogoś
tell-toldmówić
think-thoughtmyśleć,sądzić
throw-threwrzucać
understand-understoodrozumieć
wear-worenosić,ubierać się w coś
wake up-woke upbudzić się
win-wonwygrywać
write-wrotepisać