wordki.pl - nauka słówek
Przekazywanie wiadomości
autor: dawidoob
I am writing to let you knowPiszę by ci powiedzieć że
I am just writing to tell you my newspiszę żeby ci powiedzieć co u mnie
Guess what!Nie uwierzysz co się stało
Here are the detailsA o to szczegóły