wordki.pl - nauka słówek
Opisywanie wydarzeń
autor: dawidoob
During the visitPodczas wizyty
Thenpotem
SuddenlyNagle