wordki.pl - nauka słówek
Rozpoczynanie Opowiadania
autor: dawidoob
One daypewnego dnia
A few days agokilka dni temu