wordki.pl - nauka słówek
lesson 139 part 1
autor: stage9
excuse meprzepraszam (grzecznościowe, np. gdy komuś przerywamy chcąc o coś spytać)
I'm sorryprzepraszam (gdy czegoś żałuję, jest mi przykro)
accidentalprzypadkowy, niezamierzony, nieumyślny
accidental damageniezamierzone, przypadkowe uszkodzenia
accidentallyprzypadkowo, przez przypadek (synonim: by accident)
She accidentally spilled a glass of juice on the sofaOna przez przypadek rozlała szklankę soku na kanapę
joyradość
rejoiceradować się
rejoice in sthradować się z czegoś
There was no time to rejoiceNie było czasu na radowanie się
rejoicingradość (z dobrej nowiny), radowanie się, świętowanie (czegoś)
public rejoicingpubliczne radowanie się, świętowanie z innymi (np. na ulicy)
wealthdobrobyt, dostatek, bogactwo, majątek
wealthymajętny, zamożny, dobrze sytuowany, bogaty
He bought this car to show off his wealthKupił ten samochód, aby pochwalić się/popisywać się swoim bogactwem
She comes from a wealthy familyOna pochodzi z bogatej rodziny
disasterkatastrofa
natural disasterkatastrofa naturalna, klęska żywiołowa
Earthquakes and volcanic eruptions are examples of natural disastersTrzęsienia ziemi i wybuchy wulkaniczne są przykładami katastrof naturalnych
screwśruba, wkręt; też: wkręcać, przyśrubować; też: (vulg)piep*yć się
screw threadgwint śruby
screw something inwkręcać coś
tighten the screwdokręcić śrubę
loosen the screwpoluzować śrubę
Can you loosen this screw?Czy umiesz poluzować tę śrubę?
Two pieces are held together by a screwDwa kawałki są utrzymywane razem przez śrubę
screw you!(vulg) chrzań się! wal się! pieprz się! (synonim: fuck you!)
screwdriverśrubokręt
thenwtedy, wówczas; następnie, potem; zatem, w takim razie/w takim przypadku
So what happened then?Więc co się wtedy stało?
He drank a beer, and then another oneOn wypił jedno piwo, a potem kolejne
If you don't understand, then askJeśli nie rozumiesz, w takim razie pytaj
urgeponaglać, popędzać, nawoływaćdozrobienia czegoś prędko
The boss urged the workers to finish the project that daySzef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.
urgentpilny, naglący
It's urgent!To pilne!
There's an urgent message waiting for youCzeka na ciebie pilna wiadomość
you're rightmasz rację
you're wrongmylisz się
affairwydarzenie, sprawa, też: afera (bardziej: scandal)
love affairromans
foreign affairssprawy zagraniczne
private affairssprawy, kwestie prywatne