wordki.pl - nauka słówek
world list - do your best part 1
autor: kropaa
attend university/a lessonuczęszczać na zajęcia uniwesyteckie/na lekcje
do research (into sth)zbierać informacje (na temat czegoś)
do well (in exams)uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
drama schoolszkoła aktorska
drop a course/a subjectzrezygnować z kursu/przedmiotu
education modelmodel edukacji
educatorpedagog,nauczyciel
fail an exam/a subjectnie zdać egzaminu/nie zaliczyć przedmiotu
get good/top marksdostawać dobre/najlepsze oceny
handwritingcharakter pisma
have/pursue a careerrozwijać karierę zawodową
(high) standard of education(wysoki) standard edukacji
learn in an active wayuczyć się aktywnie
learnerosoba ucząca się
learning disorderstrudności w uczeniu się
mentormentor; być dla kogos mentorem
pass an examzdać egzamin
peer-teachingwzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
periodlekcja
problem-solvingrozwiązywanie problemów
revise for examsuczyć się do egzaminów
revision timetableharmonogram uczenia (do egzaminu)
school managmentdyrekcja szkoły
skip an exam/a lesson/a subjectnie podejść do egzaminu/nie przyjść na lekcje/zrezygnować z nauki przedmiotu
spokesperson (for a class)rzecznik/rzeczniczka klasy
spread ideasrozpowszechniać idee
student representativeprzedstawiciel/przedstawicielka uczniów/studentów
take a course/an exam/a lesson/a subjectzapisać się na kurs/podejść do egzaminu/wziąć lekcję/zacząć uczyć się przedmiotu
take part in (interactive) activitiesbrać udział w ćwiczeniach (interaktywnych)
tap into a resourcewykorzystywać źródło wiedzy
teach yourself sthnauczyć się czegoś samemu
teamworkpraca zespołowa
train hardintensywnie się uczyć
volunteerwolontariusz/wolontariuszka
cheatoszukiwać,ściągać
complain about sthskarżyć się na coś
disruptive behaviourzachowanie zakłócające spokój
disturbprzeszkadzać
fidgetwiercić się
get into troublepopadać w kłopoty
keep stillbyć cicho, siedzieć spokojnie
pay attention in classuważać na lekcji
unsupervisedbez nadzoru
3D perceptionpostrzeganie przestrzenne
analyticz podejściem analitycznym
brainy/bright/sharp/intelligentbystry,inteligentny,uzdolniony
competitiveambitny, lubiący rywalizację
curiosityciekawość
curious/interestedzaciekawiony
deep thinkerintelektualista
determined/single-mindedzdecydowany/zdeterminowany
diligentpilny,staranny
do your bestdawać z siebie wszystko
dominance (of the left hemisphere)dominacja (lewej półkuli mózgu)
eager to learnżądny wiedzy
enthusiasticpełen entuzjazmu
excel at sthwyróżniać się czymś
find the right wordsznajdować właściwe słowa
gift for sthtalent do czegoś
good at sthdobry w czymś
hard-workingpracowity
incapable of doing sthniezdolny do zrobienia czegoś
inquisitivedociekliwy
(innate) ability to do sth(wrodzona) umiejętność robienia czegoś
logical way of thinkinglogiczny sposób myślenia
motivatemotywować
natural inclinationnaturalna skłonność
self-motivatedz silną wewnętrzną motywacją
struggle with (Maths)mieć problemy z (matematyką)
studiouspilny,sumienny
thirst for knowledgegłód wiedzy
communicatorosoba elokwentna
cooperativelubiący współpracę
fair-mindedbezstronny
fun to be withfajny, wesoły
fun-lovinglubiący zabawę
gregarious/sociabletowarzyski
have one's feet on the groundtwardo stąpać po ziemi
have one's priorities straightwiedzieć, co jest najważniejsze
level-headedzrównoważony
persistentuparty,wytrwały
personal qualitiescechy charakteru
popularlubiany
positive outlook on lifepozytywne nastawienie do życia
self-confidentpewny siebie
sensible/rationalrozsądny
speak one's mindmówić, co się myśli
sportylubiący sport
tactfultaktowny
team-playerosoba umiejąca pracowac w zespole
well-organisedzorganizowany