wordki.pl - nauka słówek
word list do your best part 2
autor: kropaa
be relievedodczuć ulgę
confusedzdezorientowany
frustratedsfrustrowany
lose one's temperstracić panowanie nad sobą
scaredprzestraszony
terrifiedprzerażony
thrilledpodekscytowany
trustufać
upset (at the thought of doing sth)zasmucony (myślą o zrobieniu czegoś)
be supportivewspierać
charity/social/environmental eventimpreza dobroczynna/towarzyska/na rzecz ochrony środowiska
chatrozmawiać, gawędzić
circle of friendsgrono przyjaciół,znajomych
form relationshipsnawiązywać relacje
interaction with oder peoplekontakty z ludźmi
life and soul of the partydusza towarzystwa
rely upon sbpolegać na kimś
(earliest) memory(najwcześniejsze) wspomnienie
keep a good memoryzachowywać dobrą pamięć
lose your memorystracić pamięć
memorablepamiętny
memorisenauczyć się na pamięć
recall/remember sth vividly/in detailpamiętać coś ze szczegółami
remember/forget doing sthpamiętać/zapomnieć, że coś się robiło
remember/forget to do sthpamiętać/zapomnieć coś zrobić
slip one's mindwylecieć komuś z pamięci
admirepodziwiać
appear to be...wydawać się być...
appreciatecenić sobie,docieniać
assumezakładać
based on/judging by sthsądząc po czymś
be regarded asbyć uważanym za
clear/obviousoczywisty
clearlyewidentnie, najwyraźniej
concludewywnioskować
conclusionwniosek
(confidently) recommend/make a (strong) recommendationpolecić (z przekonaniem)
confirmpotwierdzić
consider sb to be...uważać kogoś za...
consideringbiorąc pod uwagę
contribute to a discussionwziąć udział w dyskusji
crucial/vitalniezbędny,decydujący
(dis)agree(nie) zgadzać się
hesitatewahać się
it seems/looks as if/as though..wydaje się, że.../wygląda na to, że...
nominatenominować
nomineeosoba nominowana
noticezauważać
point of viewpukt widzenia
proveudowodnić
realisezdać sobie sprawę
strikerobić wrażenie
suggestsugerować
suitable/excellent/willing candidateodpowiedni/doskonały/chętny kandydat
the chances are that...wszystko wskazuje na to, że...