wordki.pl - nauka słówek
word list do your best part 3
autor: kropaa
catch up on sthnadrabiać zaległości w czymś
come across as sb/sthsprawiać wrażenie kogoś/czegoś, wydawać się kimć/czymś
do away with sthzlikwidować coś
do sth upwyremontować coś
fall behind (with your homework)zalegać (z pracą domową)
get on with (your homework)zabierać się za (pracę domową)
go on to (further studies)kontynuować (naukę)
hand in (an assignment)oddać, wręczyć (nauczycielowi pracę domową)
hang out (with friends)spędzać czas (ze znajomymi)
look forward to (new challenges)cieszyć się na (nowe wyzwania)
put sth forwardproponować coś
put sth offodkładać coś na później
set off forwyruszyć do
set sth upzaaranżować coś
soak up (knowledge)chłonąc (wiedzę)
access to sthdostęp do czegoś
accuratelydokładnie,precyzyjnie
adjoiningsąsiedni,przyległy
assetatut,plus,zaleta
avoid doing sthunikać zrobienia czegoś
be involved in sthbyć w coś zaangażowanym,uczestniczyć w czymś
currentobecny,aktualny
do harmrobić krzywdę
dramadramat
dramaticpełen napięcia
dramatiseudramatyzować
enable sb to sthumożliwić komuś zrobienie czegoś
expect sb to do sthoczekiwać, że ktoś coś zrobi
familiarznany,znajomy
familiarisezaznajomić,zapoznać
familiarityzażyłość
force sb to do sth/make sb do sthzmusić/skłonić kogoś do zrobienia czegoś
fulfil one's wishspełnić czyjeś życzenie
initiatezapoczątkować, zainicjować
inspirationinspiracja
inspired by sthinspirować czymś
keep doing sthnie przestawać czegoś robić
left-handedleworęczny
left-handerosoba leworęczna
let sb do sthpozwolić komuś coś zrobić
manage to do sthzdołać coś zrobić
minimally invasivejak najmniej inwazyjny
outdatedprzestarzały
personalosobisty
personalisespersonalizować
personallyosobiście
piece of newswiadomość
reach one's goalosiągnąć cel
recognisablerozpoznawalny
recogniserozpoznać
recognitionuznanie
replacezastąpić
representreprezentować
revolutionary workprzełomowa praca
shake-uprestrukturyzacja
surprisinglyo dziwo
swapwymieniać,zmieniać
tackle sthzmierzyć się z czymś
tend to do sthzwykle coś robić
threatzagrożenie
urge sb to do sthnaciskać, by ktoś coś zrobił
vesselnaczynie
visionwizja
visualwizualny
visualisewizualizować
waste time doing sthtracić czas na robieniu czegoś