wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ F CZ.1
autor: Delete
Root of noseNasada nosa
Dorsum of noseGrzbiet nosa
Tip of noseKoniec nosa
Right or left ala of noseSkrzydło nosa prawe lub lewe
Right or left naris (nostril)Nozdrze przednie prawe lub lewe
Nasal septumPrzegroda nosa
Right or left nasal vestibulePrzedsionek nosa prawy lub lewy
Right or lef cheekPoliczek prawy lub lewy
Oral vestibulePrzedsionek jamy ustnej
Upper or lower lipWarga górna lub dolna ust
Oral fissureSzpara ust
Maxillary or mandibular gingivaDziąsło górne lub dolne
Hard palatePodniebienie twarde
Apex of tongueKoniec języka
Presulcal part of dorsum of tongueCzęść przedbruzdowa grzbietu języka
Postsulcal part of dorsum of tongueCzęść zabruzdowa grzbietu języka
Right or left margin of tongueBrzeg języka prawy lub lewy
Frenulum of tongueWędzidełko języka
Fimbriated foldFałd strzępiasty prawy lub lewy
Right or left sublingual foldFałd podjęzykowy prawy lub lewy
Right or left palatoglossal archŁuk podniebienno-językowy prawy lub lewy
Right or left palatopharyngeal archŁuk podniebienno-gardłowy prawy lub lewy
Right or left palatine tonsilMigdałek podniebienny prawy lub lewy
Soft palatePodniebienie miękkie
Uvula of soft palateJęzyczek podniebienia miękkiego
Right or left parotid glandŚlinianka przyuszna prawa lub lewa
Right or left parotid ductPrzewód ślinianki przyusznej prawej lub lewej
Right or left submandibular glandŚlinianka podżuchwowa prawa lub lewa
Right or left submandibular ductPrzewód ślinianki podżuchwowej prawej lub lewej
Median glosso-epiglottic foldFałd językowo-nagłośniowy pośrodkowy
Right or left lateral glosso-epiglottic foldFałd językowo-nagłośniowy boczny prawy lub lewy
Right or left epiglottic valleculaDolinka (dołek) nagłośniowa prawa lub lewa
Right or left piriform recessZachyłek gruszkowaty prawy lub lewy