wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ F CZ.2
autor: Delete
Right or left psoas minor muscleMięsień lędźwiowy mniejszy prawy lub lewy
Right or left psoas major muscleMięsień lędźwiowy większy prawy lub lewy
Right or left iliacus muscleMięsień biodrowy prawy lub lewy
Right or left quadratus lumborumMięsień czworoboczny lędźwi prawy lub lewy
Right or left inguinal canalKanał pachwinowy prawy lub lewy
Right or left crus of diaphragmOdnoga prawa lub lewa przepony
Median arcuate ligament of diaphragmWięzadło łukowate pośrodkowe przepony
Right or left medial arcuate ligament of diaphragmWięzadło łukowate przyśrodkowe przepony prawe lub lewe
Right or left lateral arcuate ligament of diaphragmWięzadło łukowate boczne przepony prawe lub lewe
Aortic hiatus of diaphragmRozwór aortowy przepony
Oesophageal hiatus of diaphragmRozwór przełykowy przepony
Caval opening of diaphragmOtwór żyły głównej przepony
Median umbilical foldFałd pępkowy pośrodkowy
Right or left medial umbilical foldFałd pępkowy przyśrodkowy prawy lub lewy
Right or left lateral umbilical foldFałd pępkowy boczny (nabrzuszny) prawy lub lewy
Anterior parietal peritoneumOtrzewna ścienna przednia
Posterior parietal peritoneumOtrzewna ścienna tylna
Cervical or thoracic or abdominal part of oesophagusCzęść szyjna lub piersiowa lub brzuszna przełyku
Lesser curvature of stomachKrzywizna mniejsza żołądka
Greater curvature of stomachKrzywizna większa żołądka
Cardiac part fundus body or pyloric part of stomachCzęść wpustowa dno trzon lub część odźwiernikowa żołądka
Gastric fold (gastric rugae) of stomachFałd żołądkowy
Superior part descending part horizontal part ascending part of duodenumCzęść górna zstępująca pozioma lub wstępująca dwunastnicy
Superior duodenal flexureZgięcie górne dwunastnicy
Inferior duodenal flexureZgięcie dolne dwunastnicy
Duodenojejunal flexureZgięcie dwunastniczo-czcze
Major duodenal papillaBrodawka większa dwunastnicy
Minor duodenal papillaBrodawka mniejsza dwunastnicy
Circular fold of small intestineFałd okrężny jelita cienkiego
JejunumJelito czcze
IleumJelito kręte
CaecumJelito ślepe (kątnica)
Superior lip of ileocaecal valveWarga górna zastawki krętniczo-kątniczej
Inferior lip of ileocaecal valveWarga dolna zastawki krętniczo-kątniczej
Ileocaecal orificeUjście krętniczo-kątnicze
Orifice of vermiform appendixUjście wyrostka robaczkowego