wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ F CZ.4
autor: Delete
Neck of gallbladderSzyjka pęcherzyka żółciowego
Head of pancreasGłowa trzustki
Body of pancreasTrzon trzustki
Tail of pancreasOgon trzustki
Pancreatic ductPrzewód trzustkowy
Accessory pancreatic ductPrzewód trzustkowy dodatkowy
Lesser omentumSieć mniejsza
Greater omentumSieć większa
MesenteryKrezka jelita cienkiego
Transverse mesocolonKrezka okrężnicy poprzecznej
Sigmoid mesocolonKrezka okrężnicy esowatej
Falciform ligament of liverWięzadło sierpowate wątroby
Hepatophrenic ligamentWięzadło wątrobowo-przeponowe
Heaptorenal ligamentWięzadło wątrobowo-nerkowe
Right triangular ligament of liverWięzadło trójkątne wątroby prawe
Left triangular ligament of liverWięzadło trójkątne wątroby lewe
Abdominal aortaAorta brzuszna
Celiac trunkPień trzewny
Superior mesenteric arteryTętnica krezkowa górna
Inferior mesenteric arteryTętnica krezkowa dolna
Splenic arteryTętnica śledzionowa
Right or left renal arteryTętnica nerkowa prawa lub lewa
Right or left middle suprarenal arteryTętnica nadnerczowa środkowa prawa lub lewa
Right or left inferior phrenic arteryTętnica przeponowa dolna prawa lub lewa
Right colic arteryTętnica okrężnicza prawa
Middle colic arteryTętnica okrężnicza środkowa
Left colic arteryTętnica okrężnicza lewa
Ileocolic arteryTętnica krętniczo-okrężnicza
Superior rectal arteryTętnica odbytnicza górna
Right or left inferior epigastric arteryTętnica nabrzuszna dolna prawa lub lewa
Right or left common iliac arteryTętnica biodrowa wspólna prawa lub lewa
Right or left lumbar arteryTętnica lędźwiowa prawa lub lewa
Right or left testicular arteryTętnica jądrowa (jajnikowa) prawa lub lewa
Left gastric arteryTętnica żołądkowa lewa
Right gastric arteryTętnica żołądkowa prawa
Left gastro-omental arteryTętnica żołądkowo-sieciowa lewa
Right gastro-omental arteryTętnica żołądkowo-sieciowa prawa