wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ F CZ.5
autor: Delete
Common hepatic arteryTętnica wątrobowa wspólna
Proper hepatic arteryTętnica wątrobowa właściwa
Right hepatic arteryTętnica wątrobowa prawa
Left hepatic arteryTętnica wątrobowa lewa
Hepatic portal veinŻyła wrotna wątroby
Hepatic veinŻyła wątrobowa
Splenic veinŻyła śledzionowa
Superior mesenteric veinŻyła krezkowa górna
Inferior mesenteric veinŻyła krezkowa dolna
Right or left renal veinŻyła nerkowa prawa lub lewa
Right or left ovarian veinŻyła jajnikowa prawa lub lewa
Right or left testicular veinŻyła jądrowa prawa lub lewa
Right or left inferior epigastric veinŻyła nabrzuszna dolna prawa lub lewa
Inferior vena cavaŻyła główna dolna
Right or left common iliac veinŻyła biodrowa wspólna prawa lub lewa
Median sacral veinŻyła krzyżowa pośrodkowa
Right or left genitofemoral nerveNerw płciowo-udowy prawy lub lewy
Right or left genital branch of genitofemoral nerveGałąź płciowa nerwu płciowo-udowego prawego lub lewego
Right or left femoral branch of genitofemoral nerveGałąź udowa nerwu płciowo-udowego prawego lub lewego
Right or left femoral nerveNerw udowy prawy lub lewy
Right or left subcostal nerveNerw podżebrowy prawy lub lewy
Right or left iliohypogastric nerveNerw biodrowo-podbrzuszny prawy lub lewy
Right or left ilio-inguinal nerveNerw biodrowo-pachwinowy prawy lub lewy
Right or left lateral cutaneous nerveNerw skórny boczny uda prawy lub lewy
Right or left obturator nerveNerw zasłonowy prawy lub lewy
Right or left sympathetic trunkPień współczulny prawy lub lewy
Right or left lumbosacral nervePień lędźwiowo-krzyżowy prawy lub lewy
Rectal ampulla of rectumBańka odbytnicy
Anal canal of rectumKanał odbytu
Anal column of rectumSłup odbytniczy
Right or left sacral plexusSplot krzyżowy prawy lub lewy
Right or left sciatic nerveNerw kulszowy prawy lub lewy
Right or left pudendal nerveNerw sromowy prawy lub lewy
Right or left obturator nerveNerw zasłonowy prawy lub lewy
Right or left sympathetic trunkPień współczulny prawy lub lewy
Right or left lumbosacral trunkPień lędźwiowo-krzyżowy prawy lub lewy