wordki.pl - nauka słówek
ZALICZENIE PRAKTYCZNE MODUŁ F CZ.6
autor: Delete
Median sacral arteryT ętnica krzy żowa po środkowa
Right or left internal iliac arteryT ętnica biodrowa wewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left external iliac arteryT ętnica biodrowa zewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left lateral sacral arteryT ętnica krzy żowa boczna prawa lub lewa
Right or left uterine arteryT ętnica maciczna prawa lub lewa
Right or left obturator arteryT ętnica zas łonowa prawa lub lewa
Right or left testicular arteryT ętnica j ądrowa prawa lub lewa
Right or left ovarian arteryT ętnica jajnikowa prawa lub lewa
Median sacral veinŻ y ła krzy żowa po środkowa
Right or left internal iliac veinŻ y ła biodrowa wewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left external iliac veinŻ y ła biodrowa zewn ętrzna prawa lub lewa
Right or left lateral sacral veinŻ y ła krzy żowa boczna prawa lub lewa
Right or left uterine veinŻ y ła maciczna prawa lub lewa
Right or left obturator veinŻ y ła zas łonowa prawa lub lewa
Right or left testicular veinŻ y ła j ądrowa prawa lub lewa
Right or left ovarian veinŻ y ła jajnikowa prawa lub lewa
Right or left superior gluteal veinŻ y ła po śladkowa górna prawa lub lewa
Right or left inferior gluteal veinŻ y ła po śladkowa dolna prawa lub lewa